Grand Prix Mińska Mazowieckiego to cykl 4 biegów, do ukończenia którego wymagane będzie zaliczenie trzech z nich. Trasa biegów o długości 10 km(mężczyźni) i 6 km (kobiety) została wytyczona w leśnym kompleksie Nadleśnictwa Mińsk, po terenach leśnictwa Stankowizna.

Grand Prix 2016 Grand Prix 2015 Grand Prix 2014