W dniu 02 marca 2017 roku na Walnym Zebraniu Członków MKB Dreptak dokonano wyboru nowego Zarządu Klubu na lata 2017-2021. I tak w skład Zarządu weszli:

Sławomir Zduńczyk

Prezes
660 731 784

Joanna Węglińska

Wiceprezes

Kamil Onisk

Sekretarz

Miński Klub Biegacza „Dreptak” jest wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego, pod numerem 11 (decyzja Starosty Mińskiego z dnia 02 marca 2005 roku, znak: OR.4144-14/05). Cele Klubu:

2013-2017

„Jako podstawowe cele nowy Zarząd postawił sobie przede wszystkim rozwój i popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu oraz propagowanie biegania w życiu społecznym i publicznym na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz naszego Powiatu. Zarząd Klubu chcę swoimi działaniami zwiększyć liczbę członków Klubu. Od roku 2013 dzięki podjęciu współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim MKB Dreptak został współorganizatorem biegów ulicznych pn. Mazowiecka XV. Jesienią 2014 roku Klub był organizatorem własnego biegu pn. I Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych. Cykl czterech biegów rozgrywanych w odstępach dwóch tygodni został bardzo ciepło przyjęty przez środowisko biegowe. Trasa biegów poprowadzona po malowniczych terenach leśnych Nadleśnictwa Mińsk leśnictwa Stankowizna szybko przypadła do gustu biegaczom biorącym udział w naszym Grand Prix. Wysiłek jaki włożyliśmy w organizację naszego Grand Prix był szeroko komentowany w prasie lokalnej, portalach lokalnych oraz społecznościowych. Dzięki szczeremu zaangażowaniu wielu osób i pomocy instytucji zebraliśmy pozytywne opinie wśród uczestników i obserwatorów. Komentarze i uwagi stały się dla nas inspirujące do jeszcze lepszego wkładu w przygotowanie organizacji kolejnej edycji”.

2017 – 2021

„Nowy Zarząd postawił przed sobą jako cel utrzymanie wysokiego poziomu rozwoju Klubu, popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu oraz aktywne propagowanie biegania w życiu codziennym mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki. Na Walnym Zebraniu przyjęte zostały główne kierunki i program działa Zarządu na obecną kadencje. W Klubie wydzielone zostały sekcje (grupy): Sekcja ds. organizacji imprez, Sekcja ds. public relations, Sekcja ds. pozyskiwania środków finansowych i Sekcja ds. rozwoju. Do poszczególnych Sekcji  przyporządkowane zostały odpowiednie osoby odpowiedzialne za realizację przyjętych zamierzeń i programów.”

W imieniu Zarządu MKB „Dreptak” Sławomir Zduńczyk

Zarząd MKB Dreptak