Chyba każdy zna tytułowy, prastary i kultowy tekst przedstawiający nastawienie do osób zajmujących stanowiska kierownicze. Od tamtego czasu, całe szczęście ten, stereotyp uległ zmianie. Obecnie prawdziwego Prezesa nie uczyni sama nazwa stanowiska, a jego właściwa postawa i świadomość odpowiedzialności związanej z pełnioną rolą.

Jesteśmy świeżo po głosowaniu na Zarząd Klubu i liderów, kolejny już raz gościły nas mury Zespołu mińskiego „Mechanika”. Dzięki życzliwości dyrektora tej placówki 02 marca miało miejsce Walne Zebranie Członków MKB Dreptak. Zebranie miało charakter szczególny ze względu na fakt, że było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze za lata 2013-2016. Frekwencja wśród Klubowiczów dopisała i zebranie rozpoczęło się w regulaminowym czasie. Nie odbyło się bez licznych dyskusji, pomysłów, nastąpiła burza. Burza mózgów.

Ustępujący Zarząd w składzie: Sławomir Zduńczyk, Bożena Tulej i Mirosław Sujak przedstawili szczegółowe sprawozdanie z działalności klubu za ostatnie lata. W formie prezentacji multimedialnej dokonano podsumowania wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć i zadań, omówiono także zmiany i transformacje jakim ulegał Klub w tym czasie. Mając także na względzie utrzymanie dynamicznego rozwoju Klubu przedstawiona została propozycja dalszego rozwoju Klubu na kolejne lata.

I tak  wybrany został nowy Zarząd Klubu na okres 2017-2020 w składzie: Sławomir Zduńczyk (prezes), Joanna Węglińska (wiceprezes) i Kamil Onisk (sekretarz). Ustalony został także skład Komisji rewizyjnej: Tomasz Szeląg, Małgorzata Kretowicz i Ewelina Majszyk.

Mimo wielu różnic poglądowych, różnic wieku, tym samych pokoleń, udało się nam dojść do kompromisu. Wszyscy biegniemy do tej samej mety. Wizja jest jedna nie chcemy spocząć na laurach, chcemy się rozwijać.  Toteż dla potrzeb rozwoju Klubu wydzielone zostały cztery nieformalne sekcje (ds. organizacji imprez, ds. public relations, ds. pozyskiwania środków finansowych oraz ds. rozwoju). Każda grupa otrzymała swojego osobistego lidera oraz zadania nad którymi będzie pracowała przez najbliższy czas. Nad całością przedsięwzięć pieczęć sprawować będzie Zarząd.  Ustalona została wysokość składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu, omówione zostały sprawy związane ze zmianą wizerunku klubu, zakupem koszulek klubowych, organizacją imprez oraz przyjmowaniem nowych członków do Klubu. Ponadto podjęta została uchwała w sprawie nadania R. Smuga godności członka honorowego MKB Dreptak.

Trzeba to opić, albo wybiegać 🙂

 

 

Logo_footer   
     © 2015-2022 MKB Dreptak | wsparcie, aktualizacja: boria.pl

Nasz profil na:           Szukaj w serwisie:   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii oraz tekstów zamieszczonych na tej stronie są własnością jej autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.