1. Dreptak Czelendż(następca Mińskiej Ligi Biegowej) to cykl regularnych punktowanych środowych treningów biegowych, treningów krosowych i Nordic Walking. Przedsięwzięcie adresowane do wszystkich spragnionych wypoczynku na świeżym powietrzu.

Bieganie treningu w ramach Dreptak Czelendż to sposób na:

– pozbycie się zbędnych kilogramów

– wzmocnienie serca – poprawę stanu całego układu krążenia

– poprawę ogólnego stanu zdrowia

– wzrost odporności organizmu

 1. Pomysłodawca/organizator

Organizatorem i pomysłodawcą spotkania biegowego pn. „Dreptak Czelendż” – trening biegowy, krosowy trening biegowy i Nordic Walking jest Miński Klub Biegacza DREPTAK, ul. Sosnkowskiego 12/26, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 1. Miejsce
 • Parking leśnym m. Gliniak okolice najstarszej sosny w Polsce.
 • Stadion sportowy ul. Budowlana (Mińsk Mazowiecki)

zgodnie z terminami podanymi w punkcie 5 Regulaminu.

 1. Zgłoszenia

Bezpośrednio przed każdym startem Dreptak Czelendż będzie funkcjonowało „mini biuro” gdzie będzie można pobrać numer startowy.

Za udział w Dreptak Czelendż będzie pobierana jednorazowa opłata startowa w wysokości 5 zł za udział w całym cyklu biegów.

Lista uczestników, wyniki poszczególnych treningów oraz punktacja w poszczególnych klasyfikacjach zostaną umieszczone na stronie www.mkbdreptak.pl.

 1. Terminy Dreptak Czelendż

Rozpoczęcie (1.) – 10.04.2019, godzina 19.00 (Stadion ul. Budowlana)

(2.)– 17.04.2019, godzina 19.00 (Parking leśny)

(3.)– 24.04.2019, godzina 19.00 (Stadion ul. Budowlana)

(4.)– 08.05.2019, godzina 19.00 (Parking leśny)

(5.)– 15.05.2019, godzina 19.00 (Stadion ul. Budowlana)

(6.)– 22.05.2019, godzina 19.00 (Parking leśny)

(7.)– 29.05.2019, godzina 19.00 (Stadion ul. Budowlana)

(8.)– 05.06.2019, godzina 19.00 (Parking leśny)

(9.)– 12.06.2019, godzina 19.00 (Stadion ul. Budowlana)

(10.) 19.06.2019 Zakończenie, godzina 19.00 (Parking Leśny)

 1. Zasady uczestnictwa.
 2. Zawody Dreptak Czelendż odbywają się w każdą środę, zgodnie z terminami określonymi w punkcie 5 Regulaminu.
 3. Zawody Dreptak Czelendż odbywają się na przemian. Stadion MOSiR
  (ul. Budowlana) i Parking leśny przy tzw. najstarszej sośnie.
 4. W trakcie zawodów na stadionie zawodnicy pokonują na bieżni ze startu wspólnego dystans 2 km.
 5. W trakcie zawodów (Parking leśny) zawodnicy pokonują trasę krosową o długości około 3.75 km.
 6. Udział zawodników Nordic Walking możliwy wyłącznie na trasie krosowej (parking leśny).
 7. Trasa
 8. Mężczyźni i kobiety – dystans ok. 3,75 km, nawierzchnia 100% terenowa (ścieżki leśne), zróżnicowana konfiguracja.
 9. Dystans 2 km stadion MOSiR ul. Budowlana
 10. Klasyfikacja

Miński Klub Biegacza Dreptak prowadzi klasyfikację punktową podczas Dreptak Czelendż dla osób, które dostosują się do umownego regulaminu treningów w n/w klasyfikacjach biegowych:

 1. Kategoria Open kobiet i mężczyzn;
 2. Kategorie wiekowe;
 • K (senior) do 34 lat;
 • M (senior) do 34 lat;
 • K (masters) 35-49 lat;
 • M (masters) 35-49 lat;
 • K (weteran) pow. 50 lat;
 • M (weteran) pow. 50 lat.
 • oraz klasyfikację open K i M dla Nordic Walking.

Do klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji wiekowych kobiet i mężczyzn zaliczane będą zdobyte punkty podczas przynajmniej 6 startów. W przypadku większej liczby startów 6 najlepszych.

Ostatni bieg (10) nie będzie liczony do klasyfikacji końcowej.

Dla uczestników Nordic Walking do klasyfikacji końcowej wymaganych jest udział wyłącznie w minimum 3 biegach (trasa leśna, Parking leśny Gliniak).

 1. Punktacja

Podczas Dreptak Czelendż nie będzie przeprowadzany pomiar czasu lecz prowadzona punktacja na n/w zasadach:

Kategoria Open:

1 miejsce – 100 pkt.

2 miejsce – 96 pkt.

3 miejsce – 93 pkt.

4 miejsce – 91 pkt.

5 miejsce – 89 pkt.

6 miejsce – 87 pkt.

7 miejsce – 85 pkt.

8 miejsce – 84 pkt. …

itd. do miejsca 90 – 2 pkt.

91 miejsce do końca listy – 1 pkt.

Kategorie Wiekowe:

1 miejsce – 25 pkt.

2 miejsce – 22 pkt.

3 miejsce – 20 pkt.

4 miejsce – 18 pkt.

5 miejsce – 17 pkt. …

itd. do miejsca 20 – 2 pkt.

21 miejsce do końca listy – 1 pkt.

 1. Nagrody

W miarę możliwości finansowych na zakończenie/podsumowanie treningów w ramach Dreptak Czelendż przewidujemy nagrody:

 1. medale dla wszystkich, którzy ukończą cykl Czelendż Dreptak
 2. w klasyfikacji generalnej K i M – miejsca I-III – statuetka lub puchar
 3. w kategorie wiekowe K i M – miejsca I-III – dyplomy
 4. Nordic Walking – klasyfikacja generalna K i M – miejsca I-III – statuetka lub puchar
 5. Uczestnictwo
 • Miński Klub Biegacza Dreptak nie bierze odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe przed, w trakcie i po biegu w ramach Dreptak Czelendż,
 • każdy uczestnik treningu bierze udział w Dreptak Czelendż na własną odpowiedzialność
 • do udziału w Dreptak Czelendż dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 12 –ty rok życia,
 • Organizator dopuszcza udział w Dreptak Czelendż osoby młodsze pod warunkiem zapewnienia opieki przez opiekuna.
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w treningu w ramach Mińskiej Ligi Biegowej,
 • uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w treningu biegowym wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,
 • treningi odbywać się będą na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Mińsk, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
 • każdy uczestnik treningu ma obowiązek zapoznać się z umownym regulaminem treningu Mińskiej Ligi Biegowej i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 1. Postanowienia końcowe

W nadzwyczajnej sytuacji, np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, inne zdarzenia trening biegowy w ramach Dreptak Czelendż może zostać odwołany– informacja o odwołaniu treningu pojawi się na stronie klubu biegacza www.mkbdreptak.pl.

Ostateczna interpretacja umownego regulaminu należy do pomysłodawcy i organizatora Dreptak Czelendż.

WYNIKI