BIEG: kobiety – 6 km, mężczyźni 10 km
NORDIC WALKING: 6 km dla kobiet i mężczyzn

Terminy poszczególnych biegów:
1. 05.09.2020 r. – (sobota), bieg nr 1.
2. 19.09.2020 r. – (sobota), bieg nr 2
3. 03.10.2020 r. – (sobota), bieg nr 3.
4. 17.10.2020 r. – (sobota), bieg nr 4 – zakończenie i podsumowanie całego cyklu biegów.

ZMIANA BIURA ZAWODÓW: salka MOSIR ul. Sportowa 1 (przy starcie)

ZAPISY dla dorosłych oraz regulamin na: www.gp.aleczas.pl

ZAPISY dla dzieci oraz regulamin na: www.dzieci.aleczas.pl

WYNIKI
kobiety, mężczyźni, nordic walking
ETAP 1

MĘŻCZYŹNI
podział na kategorie wiekowe
ETAP 1

KOBIETY
podział na kategorie wiekowe
ETAP 1

WYNIKI
dzieci i młodzież
ETAP 1

WYNIKI
mężczyźni, kobiety, nw
ETAP 2

WYNIKI
podsumowanie po
2 ETAPACH (dorośli)

WYNIKI
dzieci i młodzież
ETAP 2

WYNIKI
podsumowanie po 2 ETAPACH
(dzieci i młodzież)

WYNIKI
mężczyźni, kobiety, nw

ETAP 3

WYNIKI
podsumowanie po
3 ETAPACH

(dorośli)

WYNIKI
dzieci i młodzież

ETAP 3

WYNIKI
podsumowanie po 3 ETAPACH
(dzieci i młodzież)

WYNIKI
mężczyźni, kobiety, nw
4 ETAP

WYNIKI
podsumowanie
po 4 ETAPACH
(dorośli)

WYNIKI
dzieci i młodzież
ETAP 4

WYNIKI
podsumowanie po 4 ETAPACH
(dzieci i młodzież)