W przeciwieństwie do licznych grup biegowych nasz klub posiada osobowość prawną – jest stowarzyszeniem sportowym, w którym obowiązują pewne zasady określone przez Statut. Co cztery lata Walne Zebranie członków wybiera Zarząd, który koordynuje realizację celów statutowych stowarzyszenia. Każdy członek Klubu zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej. Jeśli uważasz, że i Ty możesz poczuć się z nami dobrze, to zapraszamy.

Zanim wypełnisz deklarację członkowską – proszę przeczytaj.

Stowarzyszenie biegowe MKB Dreptak skupia biegaczy z różnych stron miasta oraz okolic, chcących także aktywnie działać na rzecz biegowej społeczności. Do naszej działalności podchodzimy poważnie i sumiennie, dlatego w naszym zespole nie ma osób przypadkowych. Każdy z nas wnosi cząstkę swojego biegowego świata, w którym czuje się najlepiej.

Dreptak to przede wszystkim zgrana paczka ludzi, których łączy biegowa pasja.

Od członków Klubu oczekujemy przede wszystkim szerokiego zaangażowania się w działalność Klubu, a także godne reprezentowanie w imprezach biegowych.

MKB Dreptak to grupa osób startujących w zawodach, organizujących różne przedsięwzięcia i wspierające pomysły innych. To osoby czynnie zaangażowane w działanie, dzięki którym nasza biegowa społeczność stale się rozwija.

Na podstawie § 26 ust. 2 i ust. 3 Statutu Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak”, w nawiązaniu do § 13 ust. 1 Statutu Klubu Zarząd MKB Dreptak ustala warunki przyjmowania członków do Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak”.

Warunki te stanowią dodatkowe wytyczne dla Zarządu Klubu MKB Dreptak dotyczące przyjęcia nowych osób do Klubu jak również wskazówki do rozpatrywania deklaracji członkowskich.

 1. Do Klubu MKB Dreptak może być przyjęta każda osoba, która spełnia wymagania 13 Statutu Klubu tj. złoży deklarację członkowską o przyjęcie w poczet członków MKB Dreptak na druku stanowiącym załącznik do niniejszych zasad,
 2. Do deklaracji członkowskiej należy załączyć rekomendację trzech członków Klubu wraz z ich podpisami,
 3. Członkowie Klub maja obowiązki:
 • Zapoznać się ze Statutem Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak” oraz przestrzegać jego wszystkich zasad oraz postanowień.
 • reprezentować Klub w organizowanych imprezach,
 • występować w strojach Klubowych podczas udziału w imprezach biegowych.
 1. Wypełnioną deklarację należy przekazać osobiście jednemu z członków Zarządu lub wysłać skan deklaracji na adres: biuro@mkbdreptak.pl
 2. Brak możliwości przedstawienia rekomendacji trzech członków Klubu nie zamyka drogi do członkostwa w Klubie. Należy potraktować to jako motywację do działania. Wówczas zalecane jest udzielanie się na imprezach organizowanych przez Klub, spotykanie się na treningach organizowanych przez Klub, wspólnych wyjazdach biegowych. Siłą Klubu ma być fakt, że każdy z nas zna się osobiście.
 3. Brak członkostwa w MKB Dreptak nie oznacza, braku możliwości uczestniczenia w naszych przedsięwzięciach. Niezmiennie tworzymy społeczność biegową dla wszystkich, których bieganie to pasja. Nie ma i nie będzie nigdy lepszych czy gorszych.
 4. W przypadkach o których nie ma mowy w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Statutu Klubu.
 5.  Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące członkostwa w Klubie prosimy kierować na adres biuro@mkbdreptak.pl.

 

Deklaracja członkowska