Składki członkowskie i inne opłaty

Zgodnie z uchwałą numer 5/2017 Walnego Zebrania Członków Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak” z dnia 02 marca 2017 roku:

– składka członkowska na rok 2017 wynosi 60 zł,

– wysokość opłaty jednorazowej wpisowej do Klubu wynosi 10 zł.

Składkę członkowską w wysokości 60 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Klubu, w postaci jednorazowej wpłaty, do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Z obowiązku wniesienia składki członkowskiej zwolnieni są członkowie Klubu do 25 roku życia, pod warunkiem, że są osobami uczącymi się.
Ponadto ustala się obniżoną wysokość składki członkowskiej, w wysokości 30 złotych dla:

  •  członków Klubu mających troje lub więcej dzieci (uczące się oraz do 25 roku życia) w wysokości 30 zł.
Składka członkowska-uchwała 5/2017

Rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 6
05-300 Mińsk Mazowiecki
Numer rachunku: 94 9226 0005 0010 1358 2000 0010