W sobotę 05 marca br. w sali konferencyjnej  w ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim odbyło się Walne Zebranie Członków MKB Dreptak. Było to zebranie sprawozdawcze z działalności Zarządu Klubu za rok 2015 r. Podczas tego zebrania Zarząd Klubu przedstawił członkom sprawozdanie rzeczowe oraz finansowe za rok 2015 a zebrani na sali członkowie udzielili absolutorium dla Zarządu. Uchwalone zostały stawka składki członkowskiej na rok 2016 oraz warunki zwolnienia z jej opłacania.

Zarząd Klubu MKB Dreptak szczegółowo przedstawił wszystkie zrealizowane zadania w roku 2015 a także wyznaczone zostały priorytety w działalności na rok 2016.

Zarząd Klubu MKB Dreptak serdecznie dziękuje dyrektorowi ZSZ w Mińsku Mazowieckim – Tomaszowi Płochockiemu – za bezpłatne udostępnienie sali konferencyjnej dla potrzeb niniejszego zebrania.

Logo_footer   
     © 2015-2022 MKB Dreptak | wsparcie, aktualizacja: boria.pl

Nasz profil na:           Szukaj w serwisie:   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii oraz tekstów zamieszczonych na tej stronie są własnością jej autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.