Sławomir Toporowski

prezes

Izabela Wesołowska

Wiceprezes

Maria Rodzik

Sekretarz

W dniu 4 listopada 2021 roku na Walnym Zebraniu Członków MKB Dreptak dokonano wyboru nowego Zarządu Klubu na lata 2021-2025. I tak w skład Zarządu weszli: Sławomir Toporowski (prezes), Izabela Wesołowska (wiceprezes) i Maria Rodzik (sekretarz).