W dniu 02 marca 2017 roku na Walnym Zebraniu Członków MKB Dreptak dokonano wyboru nowego Zarządu Klubu na lata 2017-2021. I tak w skład Zarządu weszli: Sławomir Zduńczyk (prezes), Joanna Węglińska (wiceprezes) i Kamil Onisk (sekretarz).

W dniu 08 stycznia 2018 r. Zarząd Klubu na podstawie § 30 Statutu Klubu dokonał w drodze kooptacji uzupełnienia składu Zarządu. Stanowisko Sekretarza objęła Małgorzata Kretowicz.

Sławomir Zduńczyk

Prezes
660 731 784

Joanna Węglińska

Wiceprezes

Małgorzata Kretowicz

Sekretarz

Miński Klub Biegacza „Dreptak” jest wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego, pod numerem 11 (decyzja Starosty Mińskiego z dnia 02 marca 2005 roku, znak: OR.4144-14/05). Cele Klubu:

2013-2017

„Jako podstawowe cele nowy Zarząd postawił sobie przede wszystkim rozwój i popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu oraz propagowanie biegania w życiu społecznym i publicznym na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz naszego Powiatu. Zarząd Klubu chcę swoimi działaniami zwiększyć liczbę członków Klubu. Od roku 2013 dzięki podjęciu współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim MKB Dreptak został współorganizatorem biegów ulicznych pn. Mazowiecka XV. Jesienią 2014 roku Klub był organizatorem własnego biegu pn. I Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych. Cykl czterech biegów rozgrywanych w odstępach dwóch tygodni został bardzo ciepło przyjęty przez środowisko biegowe. Trasa biegów poprowadzona po malowniczych terenach leśnych Nadleśnictwa Mińsk leśnictwa Stankowizna szybko przypadła do gustu biegaczom biorącym udział w naszym Grand Prix. Wysiłek jaki włożyliśmy w organizację naszego Grand Prix był szeroko komentowany w prasie lokalnej, portalach lokalnych oraz społecznościowych. Dzięki szczeremu zaangażowaniu wielu osób i pomocy instytucji zebraliśmy pozytywne opinie wśród uczestników i obserwatorów. Komentarze i uwagi stały się dla nas inspirujące do jeszcze lepszego wkładu w przygotowanie organizacji kolejnej edycji”.

2017 – 2021

„Nowy Zarząd postawił przed sobą jako cel utrzymanie wysokiego poziomu rozwoju Klubu, popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu oraz aktywne propagowanie biegania w życiu codziennym mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki. Na Walnym Zebraniu przyjęte zostały główne kierunki i program działa Zarządu na obecną kadencje. W Klubie wydzielone zostały sekcje (grupy): Sekcja ds. organizacji imprez, Sekcja ds. public relations, Sekcja ds. pozyskiwania środków finansowych i Sekcja ds. rozwoju. Do poszczególnych Sekcji  przyporządkowane zostały odpowiednie osoby odpowiedzialne za realizację przyjętych zamierzeń i programów.”

W imieniu Zarządu MKB „Dreptak” Sławomir Zduńczyk