Izabela Wesołowska

PREZES

Maciej Nalazek

vice prezes

Maria Rodzik

Sekretarz

Walne Zebranie Członków MKB Dreptak wybrało zarząd Klubu na lata 2021-2025 w składzie:
Prezes: Izabela Wesołowska
Wiceprezes: Maciej Nalazek
Sekretarz: Marysia Rodzik