Zapisy ruszyły! Zapraszamy na jubileuszowe 10 Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych!

Link do zapisów: zapisy
Regulamin: regulamin

 

REGULAMIN
10 Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych
16 września 2023 r.
I. Organizator
Miński Klub Biegacza DREPTAK, ul. Plac Kilińskiego 4 m. 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.
691 031 241, email: biuro@mkbdreptak.pl
Organizacja 10 Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych jest
współfinansowana ze środków otrzymanych od Miasta Mińsk Mazowiecki.
II. Cele:
1. aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
2. zdrowa rywalizacja uczestników,
3. integracja środowisk biegowych oraz ich rodzin,
4. zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną wśród mieszkańców miasta oraz okolic,
5. promowanie i popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia, umocnienie aktywności i
wykonywania wysiłku fizycznego,
6. poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez promowanie i popularyzację zdrowego
i aktywnego stylu życia.
III. Termin i miejsce
16.09.2023r. po terenach leśnych należących do Nadleśnictwa Mińsk z wykorzystaniem bazy
obiektu sportowego MOSiR Sp. z o.o. znajdującego się przy ul. Sportowej 1 w Mińsku
Mazowieckim, który dostosowany jest do przebywania osób niepełnosprawnych.
Start biegów dla dzieci i młodzieży godzina 10.00
Start biegu głównego godzina 11.00 – mężczyźni; godzina 11.05 – kobiety
Start Nordic Walking godzina 11.10
W przypadku wprowadzenia obostrzeń́ związanych z epidemią, Organizator może przesunąć́ termin
imprezy lub zorganizować ją w innej formie, dopuszczonej przez obowiązujące w tym czasie przepisy.
IV. Zapisy
1. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do 31.08.2023r. do godziny 12.00 za
pośrednictwem formularza. W przypadku osiągnięcia przed 31.08.2023r. wyznaczonego limitu
200 uczestników panel zgłoszeniowy zostanie zamknięty. W ww. sytuacji nie będzie
możliwości zgłoszenia w dniu biegu. Za pełne zgłoszenie uważa się dokonanie zgłoszenia drogą
elektroniczną z pełnymi danymi zgłoszeniowymi i uregulowanie opłaty startowej w terminie 3
dni od daty rejestracji. Osoby, które nie wniosą wymaganej opłaty startowej w terminie 3 dni od
daty rejestracji zostaną usunięte z listy startowej.
2. Link do zapisów https://dostartu.pl/10-jesienne-grand-prix-minska-mazowieckiego-v8872
3. Link do zapisów dostępny jest na stronie http://time2go.pl/, www.mkbdreptak.pl oraz na
facebook MKB Dreptak
4. W przypadku wolnych miejsc po 31.08.2023r. można dokonywać zgłoszeń jednakże uczestnik
nie może dokonać wyboru rozmiaru koszulki przekazywanej uczestnikowi w pakiecie
startowym.
5. Dopuszcza się zgłoszenie na adres mailowy Organizatora. Zgłoszenie winno zawierać: imię i
nazwisko zawodnika, nr telefonu, data urodzenia, miejscowość, nazwę klubu, rozmiar koszulki
ewentualnie inne oświadczenia/dokumenty odrębnie wymagane.
6. Lista zgłoszonych zawodników wraz z przydzielonym nr startowym będzie na bieżąco
aktualizowana i zostanie umieszczona na stronie http://time2go.pl/
7. Zapis na bieg jest możliwy w biurze zawodów w przypadku wolnych miejsc – zawodnik
otrzyma pakiet startowy z koszulką w dostępnym rozmiarze, bez możliwości zmiany jej
rozmiaru.
8. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte
na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym
związanych.
V. Opłata startowa
1. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości:
(1) Biegi dziecięce i młodzieżowe – 30 złotych
(2) Bieg główny – 70 złotych
(3) Członkowie MKB Dreptak opłata za udział w biegu głównym – 40 zł.
2. Opłatę startową należy opłacić za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności
zintegrowanego z formularzem rejestracyjnym. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od daty
dokonania rejestracji. Za datę wpłaty na konto uważa się datę księgowania na koncie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opłata startowa może zostać wniesiona w sposób
uzgodniony z Organizatorem, w tym na konto MKB „Dreptak”.
4. Organizator nie wystawia faktur.
5. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości
przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
6. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, elektroniczny pomiar czasu,
pakiet startowy, posiłek oraz wodę mineralną w czasie biegu oraz mecie, ma zapewnioną
logistykę zaplecza przed i po biegu; dla dzieci i młodzieży są przewidziane atrakcje w trakcie
imprezy.
VI. Pakiet startowy
1. Każdy uczestnik, który prawidłowo dokona zgłoszenia do dnia 31.08.2023r. do godz. 12.00
i do tego czasu ureguluje opłatę startową, otrzyma w pakiecie startowym:
(1) koszulkę z biegu 10 Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych
we wskazanym przez niego rozmiarze
(2) pas na numer startowy z kieszenią oraz miejscem na żele
(3) niespodziankę.
2. Po terminie wskazanym powyżej każdy uczestnik otrzyma ww. pakiet startowy z koszulką w
dostępnym organizatorowi rozmiarze, bez możliwości zmiany jej rozmiaru.
3. W przypadku braku zaznaczenia rozmiaru koszulki Uczestnik otrzymuje koszulkę losowo.
Świadczenia dodatkowe: posiłek po każdym biegu, woda mineralna, medal oraz bezpłatne atrakcje dla
dzieci.
VII. Biuro zawodów:
ul. Sportowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki czynne:
16.09.2023r. od godz. 8.00 do 9.40 dla biegów dla dzieci i młodzieży
od godz. 8.00 do 10.40 dla biegu głównego i Nordic Walking
W biurze zawodów będzie znajdował się punkt psychologiczno – pedagogiczny, w szczególności
pomocny dla osób niepełnosprawnych. Przy biurze zawodów zostanie przygotowana woda dla psa
przewodnika.
VIII. Dystans:
BIEG GŁÓWNY:
Mężczyźni (16 lat (rok urodzenia 2007) i starsi) – dystans ok. 10 km, nawierzchnia 100%
terenowa (ścieżki leśne), zróżnicowana konfiguracja.
Kobiety (16 lat (rok urodzenia 2007) i starsze) – dystans ok. 6 km, nawierzchnia 100%
terenowa (ścieżki leśne), zróżnicowana konfiguracja.
Punkt odżywczy w biegu głównym i nordic walking (woda mineralna niegazowana).
NORDIC WALKING
Kobiety i mężczyźni (16 lat (rok urodzenia 2007) i starsi)- dystans ok. 6 km, nawierzchnia
100% terenowa (ścieżki leśne), zróżnicowana konfiguracja.
BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
D0: dzieci do 5 lat (rok urodzenia 2018 i młodsi) – dystans około 100 m,
D1: 6 – 8 lat (rok urodzenia 2017 – 2015) – dystans około 300 m,
D2: 9 – 11 lat ( rok urodzenia 2014 – 2012) – dystans około 500 m,
D3: 12 – 15 lat (rok urodzenia 2011 – 2008) – dystans około 1000 m.
Trasa biegów jest oznakowana.
IX. Limit czasu:
1. Brak limitu czasu dla biegów dziecięcych i młodzieżowych.
2. Ze względów organizacyjnych obowiązuje limit pokonania trasy biegu głównego
na 6 km – 50 min. i na 10 km – 1,20 godz., limit trasy nordic walking – 1,20 godz.
3. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu wyznaczonego czasu zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy bądź mają obowiązek na polecenie sędziego oddać numer
startowy. Po oddaniu numeru startowego mogą kontynuować bieg, ale tylko po prawej stronie
ścieżki leśnej i od tego momentu nie są już uczestnikami biegu lecz pieszymi. Na mecie
otrzymają zwrot numeru oraz medal.
4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne
ryzyko i odpowiedzialność́, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
X. Program szczegółowy:
16.09.2023:
08.00 – otwarcie biura zawodów
09.40 – zamknięcie biura zawodów biegów dziecięcych i młodzieżowych
09.50 – Otwarcie 10 Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych
10.00 – 10.50 biegi dziecięce i młodzieżowe
Po zakończonych biegach dziecięcych organizator wręczy dzieciom nagrody,
z przerwą na start biegu głównego i zaprasza na przygotowane atrakcje
10.40 – zamknięcie biura zawodów biegu głównego i nordic walking
10.50 – otwarcie biegu głównego i Nordic Walking
10.55 – powitanie zawodników na linii startu w biegu głównym
11.00 – start biegu głównego mężczyzn
11.05 – start biegu głównego kobiet
11.10 – start nordic walking
ok. 12.30 – zakończenie biegu głównego i nordic Walking, uroczyste obchody 10 rocznicy
Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych
ok. 12.30/13.00 – wręczenie nagród zwycięzcom w poszczególnych biegach, losowanie
drobnych upominków wśród wszystkich uczestników Jesiennego Grand Prix w biegach
przełajowych a następnie zakończenie imprezy.
XI. Klasyfikacja i nagrody
1. Każdy uczestnik, który samodzielnie pokona cała trasę i ukończy bieg, oprócz pakietu
startowego z koszulką i świadczeń dodatkowych wskazanych w pkt VI, otrzyma pamiątkowy
medal 10 Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych.
2. Klasyfikacja open:
(1) mężczyźni (M) – klasyfikacja open miejsca I-III – statuetka oraz nagroda
(2) kobiety (K) – klasyfikacja open miejsca I-III – statuetka oraz nagroda
3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet (K) i mężczyzn (M)
(1) K,M-16 – (16-19 lat) – 2007-2004 – miejsca I-III – statuetka oraz upominek
(2) K,M-20 – (20-29 lat) – 2003-1994 – miejsca I-III – statuetka oraz upominek
(3) K,M-30 – (30-39 lat) – 1993-1984 – miejsca I-III – statuetka oraz upominek
(4) K,M-40 – (40-49 lat) – 1983-1974 – miejsca I-III – statuetka oraz upominek
(5) K,M-50 – (50-59 lat) – 1973-1964 – miejsca I-III – statuetka oraz upominek
(6) K,M-60 – (60-69 lat) – 1963-1954 – miejsca I-III – statuetka oraz upominek
(7) K,M-70 – (powyżej 70 lat) – 1953 i starsi – miejsca I-III – statuetka oraz upominek
4. Klasyfikacja nordic walking:
(1) klasyfikacja open mężczyźni (M) miejsca I-III – statuetka oraz upominek/nagrody rzeczowe
(2) klasyfikacja open kobiety (K) miejsca I-III – statuetka oraz upominek/nagrody rzeczowe
Organizator zastrzega, że warunkiem utworzenia kategorii Nordic Walking jest minimalny udział
5 kobiet i 5 mężczyzn. W pozostałej sytuacji klasyfikacja nie będzie prowadzona.
5. Klasyfikacja członków MKB Dreptak:
(1) Najszybszy Dreptak miejsca I-III – puchar i upominek/nagrody rzeczowe
(2) Najszybsza Dreptaczka miejsca I-III – puchar i upominek/nagrody rzeczowe
6. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych (oddzielnie dla dziewczynek i dla
chłopców)
(1) D0: dzieci do 5 lat (rok urodzenia 2018 i młodsi) miejsca I-III – medal i upominek
(2) D1: 6 – 8 lat (rok urodzenia 2017 – 2015) – medal i upominek
(3) D2: 9 – 11 lat (rok urodzenia 2014 – 2012) – medal i upominek
(4) D3: 12 – 15 lat (rok urodzenia 2011 – 2008) – medal i upominek
7. Nagrody w kategoriach open i w kategoriach wiekowych nie dublują się.
8. Nagrody w kategorii Najszybszy Dreptak i Najszybsza Dreptaczka – dublują się z pozostałymi
kategoriami.
XII. Limit zawodników
1. Bieg główny kobiet i mężczyzn – limit 110 zawodniczek i zawodników
2. Biegi dziecięce i młodzieżowe – limit 75 uczestników łączne dla wszystkich kategorii
3. Nordic walking – limit 15 osób
Organizator zastrzega sobie możliwość regulacji (przesuwania limitów osobowych w
poszczególnych kategoriach).
XIII. Pomiar czasu
1. Pomiar czasu będzie prowadzony elektroniczne przy użyciu chipów w numerze startowym.
2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą bezzwrotnego
chipa umieszczonego w numerze startowym. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć́
numery startowe przypięte z przodu do koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości bądź́ jego modyfikacja, uszkodzenie są zabronione pod karą dyskwalifikacji.
3. Posiadanie numeru startowego i właściwie umiejscowionego chipa jest warunkiem startu
i ujęcia w komunikacie końcowym.
4. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby takie
będą usuwane z trasy przez obsługę.
XIV. Warunki uczestnictwa
1. Organizator ze względu na sytuację epidemiczną może wprowadzić limit osób mogących
wziąć udział w biegach, bądź podzielić start biegów na tury.
2. W biegach prawo startu mają wyłącznie te osoby, które do dnia 16.09.2023r. ukończą 16 rok
życia.
3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
4. Osoby ze specjalnymi potrzebami są zobowiązane do zgłoszenia organizatorowi specjalnych
potrzeb, najpóźniej na dzień poprzedzający bieg (15.09.2023r.). Wniosek o zapewnienie
specjalnych potrzeb należy uzasadnić i udokumentować.
5. Zawodnicy z wózkami dziecięcymi startują z ostatniej strefy za zawodnikami.
6. Zabrania się startu wraz z psem. Wyjątkiem są psy przewodnicy.
7. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych, w tym śmierci.
9. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie
zdecydował się podjąć ryzyko startując w biegu włącznie na własną odpowiedzialność.
10. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z
regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
11. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów
16.09.2023r. w biurze zawodów.
12. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zaświadczenie, iż uczestnik/opiekun prawny:
a. zaświadcza, iż zapoznał się z regulaminem biegów i zobowiązuje się do jego
przestrzegania,
b. przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń́ ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w
zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki
ryzyka.
c. przyjmuje do wiadomości, iż startuje w biegu dobrowolnie i wyłącznie na własną
odpowiedzialność́.
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
e. wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów
medycznych oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i
przedmedycznemu działającemu w imieniu organizatora,
f. oświadcza, że ponosi odpowiedzialność́ cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone
przez siebie/podopiecznego szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,
g. wyraża zgodę na publikację zdjęć́ i materiałów filmowych z imprezy z wizerunkiem
swoim/podopiecznego w internecie, prasie i telewizji,
h. zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie,
13. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych
osobowych oraz wieku.
14. Organizator w porozumieniu ze służbą medyczną zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia
lub usunięcia z imprezy osoby, które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie
fizycznym, bądź są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
15. Bieg odbędzie się na terenie Lasów Państwowych przy ograniczonym ruchu/wypoczynku
mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną
ostrożność podczas biegu.
UWAGA! Ze względu na możliwość wprowadzenia obostrzeń związanych z wprowadzeniem w kraju
stanu epidemii bądź zagrożenia epidemiologicznego, organizator zastrzega możliwość wprowadzania
zmian wynikających z obowiązujących przepisów. W uzasadnionych innych przypadkach Organizator
zastrzega możliwość zmiany regulaminu
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na Facebook’u MKB Dreptak oraz
na stronie http://time2go.pl/
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest klub sportowy Miński Klub Biegacza
Dreptak, wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mińskiego,
adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, pl. Jana Kilińskiego 4/32. Kontakt z administratorem danych osobowych
jest możliwy pod adresem biuro@mkbdreptak.pl. Przetwarzającym dane jest Time2go Sławomir Bańbura
21-500 Biała Podlaska, ul. Kościuszki 12-14 m 20. Dostawcą oprogramowania jest DoStartu.pl –
Youngmedia Rafał Rakoczy 43-100 Tychy, Plac. Baczyńskiego 2. Wysyłka sms’ów z wynikiem zawodów
prowadzona jest przez system smsAPI – LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Toszeckiej 101, NIP: 969-156-67-36. Numery telefonów przechowywane są w systemie przez rok. Nie
są wykorzystywane w innym celu niż wysyłka wyników.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
Świadczenia usług drogą elektroniczną: wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu. Wykonania
umowy – czyli Twojego udziału w biegu – Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez
stronę www.aleczas.pl (przygotowanie numeru startowego, opracowanie wyników, wyłonienie zwycięzcy
podczas losowania itp.). Publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników. Obsługi zgłoszeń
i korespondencji które do nas kierujesz. Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu
MKB Dreptak: w celach podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów MKB Dreptak (prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zgłoszeń i
korespondencji które do nas kierujesz, kontaktu z Tobą, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, na
podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)).
Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane do 30.12.2023r. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal
przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a
także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających
z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być
przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.
Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane innym członkom MKB Dreptak w zakresie niezbędnym dla
realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki,
zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie
internetowej biegu.
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia
oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na
podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Do kogo możesz wnieść
skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych? Skargę możesz wnieść do organu
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Logo_footer   
     © 2015-2022 MKB Dreptak | wsparcie, aktualizacja: boria.pl

Nasz profil na:           Szukaj w serwisie:   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii oraz tekstów zamieszczonych na tej stronie są własnością jej autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.